Bibliografia

Wyniki badań naukowych dotyczących właściwości prozdrowotnych soplówki jeżowatej oraz innowacyjnej technologii produkcji suszu zastosowanej w projekcie

Chen, S. N., Chang, C. S., Yang, M. F., Chen, S., Soni, M., Mahadevan, B. (2022). Subchronic toxicity and genotoxicity studies of Hericium erinaceus β-glucan extract preparation. Current research in toxicology, 3, 100068. https://doi.org/10.1016/j.crtox.2022.100068

Diling, C., Chaoqun, Z., Jian, Y., Jian, L., Jiyan, S., Yizhen, X., Guoxiao, L. (2017b). Immunomodulatory Activities of a Fungal Protein Extracted from Hericium erinaceus through Regulating the Gut Microbiota. Frontiers in immunology, 8, 666. https://doi.org/10.3389/fimmu.2017.00666

Diling, C., Xin, Y., Chaoqun, Z., Jian, Y., Xiaocui, T., Jun, C., Ou, S., Yizhen, X. (2017a). Extracts from Hericium erinaceusrelieve inflammatory bowel disease by regulating immunity and gut microbiota. Oncotarget, 8(49), 85838–85857. https://doi.org/10.18632/oncotarget.20689

Friedman, M. (2015). Chemistry, Nutrition, and Health-Promoting Properties of Hericium erinaceus (Lion’s Mane) Mushroom Fruiting Bodies and Mycelia and Their Bioactive Compounds. J. Agric. Food Chem, 63(32), 7108. https://doi.org/10.1021/acs.jafc.5b02914

Gąsecka, M., Siwulski, M., Magdziak, Z., Budzyńska, S., Stuper-Szablewska, K., Niedzielski, P., Mleczek, M. (2020). The effect of drying temperature on bioactive compounds and antioxidant activity of Leccinum scabrum (Bull.) Gray and Hericium erinaceus (Bull.) Pers. Journal of food science and technology, 57(2), 513–525. https://doi.org/10.1007/s13197-019-04081-1

Gharsallaoui, A., Roudaut, G., Chambin, O., Voilley, A., Saurel, R. (2007). Applications of spray-drying in microencapsulation of food ingredients: an overview. Food Research International, 40, 1107-1121.

Ghimire, A., Pandey, K.R., Joshi, Y.R., Subedi, S. (2021). Major Fungal Contaminants of Mushrooms and Their Management. Int. J. Appl. Sci. Biotechnol., 9(2), 80. https://doi.org/10.3126/ijasbt.v9i2.37513

Gibson, G. R., Kolida, S. (2007). Prebiotic capacity of inulin-type fructans. The Journal of Nutrition, 137, 2503Se2506S.

He, X., Wang, X., Fang, J., Chang, Y., Ning, N., Guo, H., Huang, L., Huang, X., Zhao, Z. (2017). Structures, biological activities, and industrial applications of the polysaccharides from Hericium erinaceus (Lion's Mane) mushroom: A review. Int. J. Biol. Macromolec., 97, 228–237. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.01.040

Hetland, G., Tangen, J. M., Mahmood, F., Mirlashari, M. R., Nissen-Meyer, L., Nentwich, I., Therkelsen, S. P., Tjønnfjord, G. E., Johnson, E. (2020). Antitumor, Anti-Inflammatory and Antiallergic Effects of Agaricus blazei Mushroom Extract and the Related Medicinal Basidiomycetes Mushrooms, Hericium erinaceus and Grifolafrondosa: A Review of Preclinical and Clinical Studies. Nutrients, 12(5), 1339. https://doi.org/10.3390/nu12051339

Jiang, S., Wang, Y., Zhang, X. (2016). Comparative studies on extracts from Hericium erinaceus by different polarity reagents to gain higher antioxidant activities. Experimental and therapeutic medicine, 12(1), 513–517. https://doi.org/10.3892/etm.2016.3279

Katsigiannis, A. S., Bayliss, D. L., Walsh, J. L. (2022). Cold plasma for the disinfection of industrial food-contact surfaces: An overview of current status and opportunities. Comprehensive reviews in food science and food safety, 21(2), 1086–1124. https://doi.org/10.1111/1541-4337.12885

Khan, M., Tania, M., Liu, R., Rahman, M. (2013). Hericium erinaceus: an edible mushroom with medicinal values. Journal of Complementary and Integrative Medicine, 10(1), 253-258. https://doi.org/10.1515/jcim-2013-0001

Kim, S. P., Kang, M. Y., Choi, Y. H., Kim, J. H., Nam, S. H., Friedman, M. (2011a). Mechanism of Hericium erinaceus (Yamabushitake) mushroom− induced apoptosis of U937 human monocytic leukemia cells. Food Funct. 2, 348−356.

Kim, S. P., Kang, M. Y., Kim, J. H., Nam, S. H., Friedman, M. (2011b). Composition and mechanism of antitumor effects of Hericium erinaceus mushroom extracts in tumor−bearing mice. J. Agric. Food Chem. 59, 9861−9869.

Kim, C., Nartea, T. J., Pao, S., Li, H., Jordan, K. L., Xu, Y., Stein, R. A., Sismour, E. N. (2016). Evaluation of Microbial Loads on Dried and Fresh Shiitake Mushrooms (Lentinula edodes) as Obtained from Internet and Local Retail Markets, Respectively. Food safety (Tokyo, Japan), 4(2), 45–51. https://doi.org/10.14252/foodsafetyfscj.2016005

Kragh, M.L., Obari, L., Caindec, L.A., Jensen, H.A., Hansen L.T. (2022). Survival of Listeria monocytogenes, Bacillus cereus and Salmonella Typhimurium on sliced mushrooms during drying in a household food dehydrator. Food Control, 134, 108715. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2021.108715

Krzyczkowski, W. (2012). Izolacja metabolitów niskocząsteczkowych z hodowli wgłębnej grzybni soplówki jeżowatej (Hericium erinaceum). Praca doktorska, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny

Lewandowski, R., Jóźwik, P. (2017). Aktualne techniki oczyszczania powietrza z czynników biologicznych. Hygeia Public Health. 52(2), 103-110

Li, I. C., Lee, L. Y., Tzeng, T. T., Chen, W. P., Chen, Y. P., Shiao, Y. J., Chen, C. C. (2018). Neurohealth Properties of Hericium erinaceus Mycelia Enriched with Erinacines. Behavioural neurology, 5802634. https://doi.org/10.1155/2018/5802634

Liu, Z., Esveld, E., Vincken, J. P., Bruins, M. E. (2019). Pulsed electric field as an alternative pre-treatment for drying to enhance polyphenol extraction from fresh tea leaves. Food Bioprocess Technol., 12, 183–192.

Malinowska, E., Krzyczkowski, W., Herold, F. (2008). Pozyskiwanie, budowa i działanie biologiczne polisacharydów grzybowych na przykładzie soplówki jeżowatej (Hericium erinaceum). Biotechnologia 1(80), 109-121

Mizgier-Gralińska, P. (2019). Zastosowanie suszenia rozpyłowego do stabilizacji antocyjanów. Rozprawa doktorska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Nawirska A., Sokół-Łętowska A., Kucharska, A. Z. (2007). Właściwości przeciwutleniające wytłoków z wybranych owoców kolorowych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 4(53), 120 – 125

Ostermeier, R., Parniakov, O., Töpfl, S., Jäger, H. (2020). Applicability of Pulsed Electric Field (PEF) Pre-Treatment for a Convective Two-Step Drying Process. Foods (Basel, Switzerland), 9(4), 512. https://doi.org/10.3390/foods9040512

Ostermeier, R., Giersemehl, P., Siemer, C., Töpfl, S., Jäger, H. (2018). Influence of pulsed electric field (PEF) pre-treatment on the convective drying kinetics of onions. J. Food Eng., 237, 110–117. Phan, C. W., Lee, G. S., Hong, S. L., Wong, Y. T., Brkljača, R., Urban, S., Abd Malek, S. N., Sabaratnam, V. (2014). Hericium erinaceus (Bull.: Fr) Pers. cultivated under tropical conditions: isolation of hericenones and demonstration of NGF-mediated neurite outgrowth in PC12 cells via MEK/ERK and PI3K-Akt signaling pathways. Food & function, 5(12), 3160–3169. https://doi.org/10.1039/c4fo00452c

Sikora, J., Markowicz, M., Mikiciuk-Olasik, E. (2009). Rola i właściwości lecznicze aronii czarnoowocowej w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Bromat. Chem. Toksykol. XLII, 1, 10–17

Silva, D. G., Cooper, P. D., Petrovsky, N. (2004). Inulin-derived adjuvants ef!ciently promote both Th1 and Th2 immune responses. Immunology and Cell Biology, 82, 611e616.

Siwulski, M., Sobieralski, K. (2005). Influence of some growing substrate additives on the Hericium erinaceus (Bull. Fr.) Pers. yield. Scientific works of the Lithuanian Institute of Horticulture and Lithuanian University of Agriculture. Horticulture and vegetable growing 24(3): 250-253.

Siwulski, M., Sobieralski, K., Pawlak, R. (2006). Porównanie plonowania kilku odmian soplówki jeżowatej Hericium erinaceus (Bull.:Fr.) Pers. na podłożach z trocin różnych gatunków drzew liściastych. Folia Horticulturae 2, 134-138

Siwulski, M., Sobieralski, K., Wojniłowicz, M. (2009). Comparison of mycelium growth and yielding of selected strains of Hericium erinaceus (Bull. Fr.) Pers. on sawdust substrates with the glucose addition. Herba Polonica 55 (3): 266-272

Skubel, T., Budzyńska, J., Czarnota, J., Dobrzyński, M., Rybak, N., Dudek, I. (2022). Potencjał terapeutyczny Soplówki Jeżowatej (Hericium erinaceus) w zaburzeniach neurologicznych i poznawczych -przegląd piśmiennictwa. Journal of Education, Health and Sport. 12(9), 498-504

Sokol, S., Golak-Siwulska, I., Sobieralski, K., Siwulski, M., Gorka, K. (2015). Biology, cultivation, and medicinal functions of the mushroom Hericium erinaceum. Acta Mycologica, 50(2).

Szumigaj-Tarnowska, J., Augustyniak, J., Uliński, Z. (2021). Ocena występowania chorób infekcyjnych i identyfikacja patogenów w wybranych pieczarkarniach na terenie kraju. Opracowanie przygotowane w Instytucie Ogrodnictwa – PIB w ramach zadania celowego nr 7.2. „Opracowanie technologii produkcji warzyw i grzybów jadalnych w systemie ekologicznym”, Skierniewice Veerana, M., Yu, N., Ketya, W., Park, G. (2022). Application of Non-Thermal Plasma to Fungal Resources. Journal of fungi (Basel, Switzerland), 8(2), 102. https://doi.org/10.3390/jof8020102

Wieczorek C. (2003). Mikologiczne skażenie żywności. Żywność 3(36), 119-129 Wiktor, A., Śledź, M., Nowacka, M., Witrowa-Rajchert, D. (2013). Możliwości zastosowania niskotemperaturowej plazmy w technologii żywności. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość. 5 (90), 5 – 14

Yang, Y., Ye, H., Zhao, C., Ren, L., Wang, C., Georgiev, M.I., Xiao, J., Zhang, T. (2021). Value added immunoregulatory polysaccharides of Hericium erinaceus and their effect on the gut microbiota, Carbohydrate Polymers, 262, 117668. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2021.117668

Zhang, Y., Zhao, Y., Liu, X., Chen, X., Ding, C., Dong, L., Zhang, J., Sun, S., Ding, Q., Khatoom, S., Cheng, Z., Liu, W., Shen, L., Xiao, F. (2021). Chokeberry (Aronia melanocarpa) as a new functional food relationship with health: an overview, Journal of Future Foods, 1 (2), 168-178.